Wythnos Siarad Arian Banner

Wythnos Siarad Arian

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Dyma pam rydym bob blwyddyn yn annog pobl i fod yn agored am eu cyllidau. Trwy gael sgwrs, gallwch wella’ch lles corfforol, meddyliol, ac ariannol.

Eisiau siarad am arian yn eich sefydliad? Lawrlwytho adnoddau

Mae llawer ohonom yn cadw cyfrinachau ariannol diangen rhag y bobl sy’n agosaf atom. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd.

Ydych yn cadw cyfrinachau rhag eich anwyliaid am:

  • cardiau credyd?
  • benthyciadau?
  • cyfrifon cynilo?
 

Yn ystod COVID-19 efallai rydym yn agosach nag erioed yn gorfforol i’n teuluoedd agos, ond yn ariannol rydym yn bell oddi wrth rhai o’n anwyliaid o hyd.

Mae effaith y pandemig wedi ei gwneud yn bwysicach byth i ddechrau sgyrsiau am arian.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:

  • yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell â llai o risg
  • yn mwynhau perthnasau personol cryfach
  • yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian da gydol oes
  • yn teimlo llai o straen a phryder, a’u bod â mwy o reolaeth.

Mae meithrin sgyrsiau am arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag a ddaw ar ein traws yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein canllawiau ar-lein i’ch helpu i ddechrau sgyrsiau am arian â’ch:

Os yw eich partner neu’ch teulu’n rheoli eich mynediad i’ch arian, neu’n mynd i ddyled yn eich enw, mae’n gamdrin ariannol. Ond nid oes angen brwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Dyma rai o’r pethau gallwch wneud a ble i fynd am help a chymorth.

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Mae Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bobl sydd am siarad am arian a phensiynau.

Penwionwise logo

Canllawiau pensiwn i bobl dros 50 oed gyda phensiwn personol neu bensiwn gweithle.

0800 138 3944 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI AR BENSIYNAU logo

Canllawiau pensiynau diduedd am ddim ar bensiynau gweithle a phersonol i bawb.

0800 011 3797 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI ARIANNOL logo

Canllawiau ariannol, teclynnau a chyfrifianellau i helpu gwella'ch holl arian.

0800 138 0555 Darganfyddwch fwy
 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo